Fizyka
Grychol
2017-06-21 15:49:48
motocykl jadący z prędkością 18km/h chcąc wyprzedzić rowerzystę zwiększył prędkość do 27 km/h w czasie 10s Oblicz wartość przyśpieszania motocykla.
Odpowiedź
agusia1964
2017-06-21 18:49:10

[latex]v=v_k-v_p=27 km/h-18km/h=9km/h=2,5m/s\ a= frac{v}{t} =frac{2,5m/s}{10s} =0,25m/s^2\[/latex]

schwarzinho
2017-06-21 18:50:25

[latex]dane:\v_1 = 18frac{km}{h}\t = 10 s\v_2 = 27frac{km}{h}\szukane:\a = ?[/latex] [latex]a = frac{Delta v}{t}\\Delta v = v_2 - v_1 = 27frac{km}h} - 18frac{km}{h} = 9frac{km}{h} = 9cdotfrac{1000m}{3600s} = 2,5frac{m}{s}\\a = frac{2,5frac{m}{s}}{10s} = 0,25frac{m}{s^{2}}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź