Chemia
Pitaszek
2017-06-22 01:57:17
Zapisane równanie kinetyczne jest zgodne ze stechiometrią powyższej reakcji. Ustal i wpisz do równania reakcji współczynniki stechiometryczne na podstawie zapisanego wcześniej równania kinetycznego tej reakcji.Temperatura układu pomiarowego była utrzymywana na poziomie 30 C. Stałą szybkości tej reakcji w temperaturze 30 C ma wartość k=1 mol^-2*dm^6*s^-1
Odpowiedź
malinowa14
2017-06-22 06:07:04

[latex]a A_{(g)} + b B_{(g)} o A_aB_b_{(g)}[/latex] Równanie kinetyczne jest zgodne ze stechiometrią czyli [latex]v=k[A]^a[B]^b[/latex] Matematycznie: [latex]x=0,1^a cdot 0,1^b \ 4x=0,2^a cdot 0,1^b \ 2x=0,1^a cdot 0,2^b \ \ z (1) i (2): \ 4 cdot 0,1^a cdot 0,1^b = 0,2^a cdot 0,1^b \ 4 = frac{0,2^a}{0,1^a} \ 4 = 2^a \ a=2 \ \ z (1) i (3): \ 2 cdot 0,1^a cdot 0,1^b = 0,1^a cdot 0,2^b \ 2 = frac{0,2^b}{0,1^b} \ 2=2^b \ b=1[/latex] Czyli równanie ma postać [latex]oxed{2 A_{(g)} + B_{(g)} o A_2B_{(g)}}[/latex] Albo na oko: gdy zwiększamy stężenie A dwukrotnie, szybkość reakcji rośnie 4-krotnie -> a=2 gdy zwiększamy stężenie B dwukrotnie, szybkość reakcji rośnie 2-krotnie -> b=1

Dodaj swoją odpowiedź