Religia
lupinat
2017-09-28 05:10:37
Napisz krzyżówkę z hasłem Miłuj bliźniego swego jak siebie samego DAJE 50! ZA NAJ
Odpowiedź
lolka2103
2017-09-28 06:52:07

M----Niewierny Apostoł. -T O M A S Z I----Legendarny autor Księgi Psalmów.- D A W I D Ł----Uczniowie Jezusa. A P O S T O Ł O W I E U----Pomaga odróżnić dobro od zła?- S U M I E N I E J---- Rzeka chrztu Jezusa. -J O R D A N B---uwolniony zamiast Jezusa – B A R A B A S Z  L---odmawiane są w niedzielę podczas postu –G O R Z K I E  Ż A L E I---- Dzieje.. księga z Nowego Testamentu- A P O S T O L S K I E Ź----Jezus nakazał kochać każdego......----B L I Ź N I E G O N---jest istotą chrześcijańskiej wiary- Z M A R T W Y C H W S T A N I E I---ta środa rozpoczyna post – P O P I E L C O W A  E---Miejsce urodzenia Jezusa.- B E T L E J E M G----- Wzgórze, na którym został ukrzyżowany Chrystus.- G O L G O T A O---- Wzgórze, na którym oddawano cześć Bogu. –M O R I A S----Miejsce gdzie Pan Jezus przebywał przez 40 dni – P U S T Y N I A   W-----Miejsce ostatniej wieczerzy Jezusa  -  W I E C Z E R N I K E----- Matka Jana Chrzciciela. – E L Ż B I E T A G------Symbol  Ducha Świętego – G O Ł Ę B I C A O---- Najdoskonalsze stworzenie Boże – C Z Ł O W I E K J----Apostoł który zdradził Pana Jezusa – J U D A S Z A---- Jeden z darów Ducha Świętego.- R A D Y K---Autor Dziejów Apostolskich.- Ł U K A S Z S----Jeden z Ewangelistów. – M A T E U S Z I----Anioł, który walczył z diabłem – M I C H A Ł E----- Otarła twarz Jezusowi – W E R O N I K A B---- Jeden z biblijnych patriarchów.- A B R A H A M I--- Ojciec św. Jana. – Z A C H A R I A S Z E---Miejsce odbywania kary za grzechy doczesne. – C Z Y Ś C I E C S-----Pierwszy sakrament – C H R Z E S T A----- Inaczej Msza święta – E U C H A R Y S T I A  M-----Niejedna w książeczce do nabożeństwa  - M O D L I T W A E-----Miesiąc różańcowy – P A Ź D Z I E R N I K G-----Jeden czterech aniołów- G A B R I E L O---sakrament wyznawanych grzechów;- P O K U T Y

Dodaj swoją odpowiedź