Matematyka
bloktechniczny
2017-09-28 03:55:27
Zad.1 Dany ciąg jest arytmetyczny, w którym .Dwudziesty wyraz tego ciągu wynosi: A. 2 B. -6 C. 10 1/3 D. 6 Zad.2 Dwudziesty czwarty wyraz ciągu arytmetycznego an= - 1/2n+4 wynosi: A. 16 B. -20 1/2 C. -16 D. -8 Zad.3 Dany jest ciąg arytmetyczny, o którym wiadomo, że: a₂ = -2 i r = 3. Wzór ogólny tego ciągu to: A. an= -5 B. C. D. Zad.4 Dany jest ciąg arytmetyczny (a): ( -6, -1, …). Czwarty wyraz tego ciągu wynosi: A. 4 B. 6 C. 9 D. 7
Odpowiedź
gabrysia1310
2017-09-28 10:31:50

zad. 4 a₁ = - 6 a₂= - 1 aₓ=a₁ + (x -1) d a₂ = a₁ + (2-1) d -1 = -6 +d ⇒d= 5           a₄= -6 + (4-1)×5 = -6 +15 = 9 Zad.3 an= -5 + (n-1)×3 Zad. 2 a₂₄= -1/2 × 24 +4 ⇒ -12+4 = - 8 Zad. 1 za mało danych

Dodaj swoją odpowiedź