Historia
ibelieveyou
2017-09-28 00:16:47
Wyjaśnij pojęcie: Wolna elekcja - Artykuły henrykowskie - Pacta conventa - Rokosz -
Odpowiedź
Kaamilax3
2017-09-28 03:19:35

Wolna elekcja- wybór monarchy nieprzestrzegający zasad sukcesji dynastycznej Artykuły henrukowskie- jest to akt sformułowany w 1573 na sejmie elekcyjnym. Pacta conventa- umowa o charakterze publicznoprawnym podpisywania podczas sejmu koronacyjnego Rokosz- zjazd szlachty, później bunt, zbrojme powstanie szlachty przeciw królowi elektowi p w celach politycznych

Dodaj swoją odpowiedź