Matematyka
magduleńkaaa
2017-09-27 21:53:17
Oblicz pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 4cm x 6cm x10cm
Odpowiedź
weronika12131414
2017-09-28 02:56:32

P=2(6*5+5*8+6*8)=2(30+40+48)=2*118=236 [cm^2]

Dodaj swoją odpowiedź