Matematyka
aisljdalsdkj
2017-09-27 20:24:27
prosta l okreslona wzorem y:pierwiastek z 3x -1.Oblicz miare konta nachylenia prostej l do osi ox
Odpowiedź
aniap98
2017-09-27 22:50:18

y=√3x-1 a=tgα=√3 α=60°

Dodaj swoją odpowiedź