Religia
marcia7
2017-09-27 19:29:47
Jaki jest naród wybrany??
Odpowiedź
oiei
2017-09-27 20:51:50

Jaki jest naród wybrany to Izrael, Izraelici. Bóg poprzez Mojżesza wyprowadził z niewoli Egipskiej. Pod górą Synaj nadał im prawa i Zawarł z nimi przymierze prawa. Bóg obiecał im iż posiądą ziemię obiecaną, którą wcześniej obiecał ich przodkowi Abrahamowi i mieli okazywać posłuszeństwo. Jozue doprowadził do Kanaan oraz podzielił ziemię na 12 pokoleń. Grzeszyli  ale po napomnieniu nawracali się. Bóg nie mógł już patrzeć jak znowu  oddawali cześć fałszywym bożkom i dlatego zostali ukarani niewolą Babilońską.

Elvis9254
2017-09-27 20:53:05

Naród wybrany to Izraelici.

Dodaj swoją odpowiedź