Historia
monisia1997
2017-09-27 17:06:17
wyjasnij pojecia: -artykuły Henrykowskie -pacta conreta -wolna elekcja -rokosz -pole elekcyjne -liberum veto
Odpowiedź
lukis
2017-09-27 21:38:36

-artykuły Henrykowskie-Polsko-litewskie akty prawne sformułowane w czasie bezkrólewia, którego głównym zadaniem było wybranie monarchy. -pacta converta- Tak więc , pacta convecta jest to nic innego jak też  rodzaj umowy , która ma charakter publicznoprawny . Ta umowa była podpisywana w okresie sejmu koronacyjnego . -wolna elekcja- – wybór monarchy nie przestrzegający zasad sukcesji dynastycznej. Na elekcji szlachta głosowała województwami w obecności posłów, którzy zanosili jej głosy do senatu: wybór króla ogłaszał marszałek, mianował natomiast prymas. Rokosz- to zbrojne powstanie szlachty przeciw królowi-elektowi. Rokosz nazywany jest także konfederacją. Najsłynniejszy rokosz to rokosz Zebrzydowskiego odbywający się w latach 1606-1609. :) -pole elekcyjne-Pole elekcyjne to pole na które zjeżdżała się szlachta aby wybrać króla. Było to za czasów wolnej elekcji.  -liberum veto-czyli slowo NIE POZWALAM wypowiadane przez szlachtę prowadziło do zerwnia sejmu i zkończenie jego obrad, a podjęte decyzje były unieważniane. W XVI wieku nie przestrzegano tej zasady. Po raz pierwszyuznano ją w 1652 roku.

Dodaj swoją odpowiedź