Geografia
basia610
2017-09-27 14:08:37
Zaznacz nazwy wszystkich państw spoza strefy Schengen, z których przybywający do Polski turyści są objęci obowiązkiem kontroli ruchu granicznego. A. Białoruś B. Czechy C. Litwa D. Niemcy E. Rosja F. Słowacja G. Ukraina
Odpowiedź
Damiano78
2017-09-27 16:45:30

E. Rosja A. Białoruś F. Słowacja G. Ukraina

Dodaj swoją odpowiedź