Geografia
karpierz
2017-09-27 10:02:37
Wskaż różnice między lodem firnowym i lodowcowym. Daje Naj!
Odpowiedź
paulinka055
2017-09-27 16:38:05

Lód firnowy się topi a lodowcowy nie 

Dodaj swoją odpowiedź