Historia
kubik69
2017-09-27 08:13:17
Przyczyny i skutki schizmy wschodniej w XI w.
Odpowiedź
cristianoooo
2017-09-27 09:56:03

przyczyny:- dążenie Rzymu  od drugiej połowy IX wieku do podporządkowania sobie Wschodu-rywalizacja pomiędzy Kościołem Bizantyjskim a Rzymskim o strefy wpływów w Europie- różnice organizacyjne- różnice religijne-pojawiły się postulaty uniezależnienia Kościoła od państwa-patriarchowie Konstantynopola nie chcieli podporządkowć się papieżom-różnice cywilizacyjno-kulturoweskutki:Na skutek pogłębiających się różnic między Kościołem wschodnim, pozostającym pod kontrolą cesarza bizantyjskiego, a zachodnim doszło w 1054 do ostatecznego zerwania jedności i wzajemnego obłożenia ekskomuniką obu Kościołów przez ich zwierzchników: papieża Leona IX i patriarchę Michała Cerulariusza. Ekskomunika została zdjęta dopiero w 1965, co zapoczątkowało dialog katolicko-prawosławny.

Dodaj swoją odpowiedź