Język angielski
agatkam17
2017-09-27 05:15:37
Napisz 5,6 zdań o sobie przykład : "Alice went to London with her mum " .
Odpowiedź
yoMateusz
2017-09-27 06:31:01

rewrwerwerwr3rgt4gsae3t34

milosz27
2017-09-27 06:32:16

1. My fovourite boys band is One Direction 2. In Tommorow i go to their concert. 3. I like daffodils. 4. My class friend - Monika like One Direction too. 5. I think rock is the best music in the world.

Dodaj swoją odpowiedź