Fizyka
foczka02
2017-09-27 00:28:37
Samochód jadący z szybkością początkową Vo= 10m/s zaczął jednostajnie przyśpieszać z przyspieszeniem a = 2m/s^2. Jaką drogę pokona w czwartej sekundzie przyspieszania?
Odpowiedź
karosia123
2017-09-27 06:21:25

[latex]dane:\v_{o} = 10frac{m}{s}\a = 2frac{m}{s^{2}}\t_1 = 3 s\t_2 = 4 s\szukane:\s_{w4s} = ?\\Rozwiazanie:\s = v_{o}t + frac{at^{2}}{2}\\s_{3} = v_{o}t_1 + frac{at_1^{2}}{2}=10frac{m}{s}cdot3s + frac{2frac{m}{s^{2}}cdot(3s)^{2}}{2}}= 30m + 9m = 39 m\\s_{4} = v_{o}t_2+frac{at_2^{2}}{2} = 10frac{m}{s}cdot 4s + frac{2frac{m}{s^{2}}cdot(4s)^{2}}{2} = 40m + 16m = 56 m\\s_{w4s} = s_4 - s_3 = 56 m - 19 m = 17 m[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź