Matematyka
jaskoo
2017-09-26 23:27:07
Napisz równanie prostej prostopadłej do prostej o współczynniku kierunkowym m, przechodzącej przez punkt A. a) m=-2/3, A=(3,5), b) m=1, A=(-2,-1), c)m=3, A=(3,1)
Odpowiedź
Anetusia14
2017-09-27 05:54:13

Proszę bardzo :) !!! +++++++++++++++++++++

Dodaj swoją odpowiedź