WOS
Bujny9
2017-09-26 18:53:47
Opisz role NSZZ "Solidarność" w walce o prawa pracownicze.
Odpowiedź
kamilek321
2017-09-26 21:50:10

Poprzez swą wytrwałość i nieuległość wobec władz Polski Ludowej - tj. komunistów, poprzez swe strajki, które były uzasadnione podwyżką cen żywności doprowadził do podpisania kontraktu z władzami ludowymi, co doprowadziło do utworzenia demokracji oraz Sejmu, Senatu. Warto też do tego dopowiedzieć, że jedną z założycielek oraz kierowników Niezależnego Samorządu Związku Zawodowego "Solidarność" byli : Anna Walentynowicz oraz Lech Kaczyński, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, jednak bezwzględnie z Solidarnością upodabnia się twarz Lecha Wałęsy.

Dodaj swoją odpowiedź