Matematyka
Konto usunięte
2017-09-26 12:31:07
7. a) Oblicz pole i obwód kwadratu o przekątnej długości 2√2 cm. b) Oblicz pole i obwód trójkąta równobocznego o wysokości 3√3 cm.
Odpowiedź
papolak
2017-09-26 15:48:21

a) [latex]d=asqrt{2}\ 2sqrt{2}=asqrt{2}\ a=2\ \ P=a^2=2^2=4 cm^2\ Ob=4a=4cdot 2 = 8 cm[/latex] b) [latex]h=frac{asqrt{3}}{2}\ 3sqrt{3}=frac{asqrt{3}}{2}\ a=3sqrt{3}cdot frac{2}{sqrt{3}}=6\ \ P=frac{a^2sqrt{3}}{4}=frac{6^2sqrt{3}}{4}=frac{36sqrt{3}}{4}=9sqrt{3} cm^2\ Ob=3a=3cdot 6 = 18 cm[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź