Chemia
kowol98
2017-09-26 04:39:37
1. Substancje chemiczne zawarte w żywności to ? ( wymień 5 ) 2.w jaki sposób wygrywamy i odrozniany tłuszcze zwierzęce od roślinnych ? A) podaj jaka użyto substancje B) co nastąpiło w trakcie doświadczenia 3.jodyna służy do wykrywania w produktach spożywczych : Sucharozy, skrobi,glukozy,bialka 4.w produktach rozpadu białek zawsze stwierdza się obecność następujących pierwiastków : A) C,H,Zn,Fe B) C,O,Nu,Cu C)C,Mg
Odpowiedź
nowina2222
2017-09-26 10:26:14

1 Sole mineralne, białka (proteiny),cukry (sacharydy), tłuszcze (lipidy)  witaminy  2 nie do końca wiem co masz na myśli przez wygrywanie tłuszczów aczkolwiek tłuszcze roślinne od zwierzęcych odróżniamy przeprowadzając reakcje która polega na nalaniu wody bromowej (Br2) lub roztworu nadmanganianu VII potasu (KMnO4) do dwóch probówek po czym do pierwszej dodajemy tłuszcz roślinny (np olej roślinny) analogicznie do drugiej dodajemy tłuszczu zwierzęcego (najpowszechniej używa się do tego doświadczenia smalcu) i wstrząsamy zawartości probówek  rezultatem jest to że w probówce z tłuszczem roślinnym następuje odbarwienie wody bromowej/KMnO4 z powodu występowania w tłuszczach roślinnych wiązań wielokrotnych (związki nienasycone) a w probówce 2 nie zachodzi żadna reakcja.  3 Za pomocą jodyny wykrywa się skrobie (reakcja charakterystyczna dla tego związku) (Próba jodowa)  4  C

Dodaj swoją odpowiedź