Matematyka
demonowa
2017-09-26 03:17:37
Zapisz w prostszej postaci. (n-k)! / (n-k-1)!=
Odpowiedź
Lala123
2017-09-26 04:01:38

Podstaw [latex]p=n-k[/latex] wtedy :  [latex]$ frac{(n-k)!}{(n-k-1)!}=frac{p!}{(p-1)!}= frac{(p-1)!cdot p}{(p-1)!}=p=n-k$[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź