Matematyka
martuska4
2017-09-26 02:50:17
rozwiąż rownanie prosze o pomoc potrzebne na jutro
Odpowiedź
Łukaszek1992
2017-09-26 08:28:28

a) [latex] frac{4}{x+3} [/latex]=1 4=x+3 -x=3-4 -x=-1 x=1 b) [latex] frac{3x-1}{9-5x} [/latex]=[latex] frac{1}{2} [/latex] 2(3x-1)=9-5x 6x-2=9-5x 6x+5x=9+2 11x=11 x=1 c) [latex] frac{3}{x-4} [/latex]=[latex] frac{1}{x} [/latex] 3x=x-4 3x-x=-4 2x=-4 x=-2 d) [latex] frac{4x-1}{x} [/latex]=3x 4x-1=3x² 4x-1-3x²=0 -3x²+4x-1=0 3x²-4x+1=0 x=[latex] frac{-(-4)+ sqrt{ (-4)^{2}-4*3 } }{2*3} [/latex] x=[latex] frac{4+ sqrt{16-12} }{6} [/latex] x=[latex] frac{4+ sqrt{4} }{6}[/latex] x=[latex] frac{4+2}{6} [/latex] x=[latex] frac{6}{6} [/latex] x=1 Tyle zdołałem zrobić ;)

Dodaj swoją odpowiedź