Fizyka
paulina11208
2017-09-26 01:55:37
20 pktttt a za naj dodatkowe 20 5 klasa Do dwóch kilogramów wody o temperaturze 30℃ dolano wodę o temperaturze 90℃. Po czasie temperatura wody ustaliła się w wysokości 70℃. Ile gorącej wody dolano?
Odpowiedź
kp79
2017-09-26 03:09:20

[latex]Dane:\ T_1 = 30 ^oC\ m_1 = 2 kg\ T_2 = 90 ^oC\ T_k = 70 ^oC[/latex] Robimy bilans cieplny - ciepło, które oddała woda o wyższej temperaturze obniżając swoja temperaturę do 70 stopni musi być równe ciepłu pobranemu przez wodę o niższej temperaturze ogrzewając się do 70 stopni. Wzór na ciepło: [latex]Q = cmDelta T[/latex] c - ciepło właściwe cieczy (ilość energii potrzebnej do ogrzania jednego kilograma danej cieczy o jeden stopień) m - masa ΔT - różnica temperatur Bilans: [latex]Q_{pobrane} = Q_{oddane}\ c_wm_1(T_k - T_1) = c_wm_2(T_2 - T_k)\ m_1(T_k - T_1) = m_2(T_2 - T_k)\ m_2 = frac{m_1(T_k - T_1) }{(T_2 - T_k)}\ m_2 = frac{2*(70-30)}{90 - 70} = 4 kg [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź