Polski
Bapuo
2017-09-26 01:07:47
napisz wszystkie nazwy pomocy humanitarnej
Odpowiedź
guteks
2017-09-26 01:17:23

UNICEF Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz DzieciMiędzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, MKCK  Organizacja Narodów Zjednoczonych ONZ 

Adusia12
2017-09-26 01:18:38

Polska pomoc Komisja Europejska (ECHO ) Swedish Civi Contingencies Agency ( MSB) Canadian International Deverlopment Agency ( CIDA) United States Agency for International development (USAID)

Dodaj swoją odpowiedź