Historia
róra
2017-09-26 00:26:47
Porownaj dwa rodzaje rządów - monarchię absolutną i parlamentarną.
Odpowiedź
mrslisxd
2017-09-26 01:31:08

monarchia absolutna: -władca rządzi samodzielnie,nie pyta się innych o zdanie -ma niczym nieograniczoną władzę -lud musi się bezwzględnie słuchać władcy -władca ogranicza feudalne przywileje stanowe   -centralizacja państwa -parlament nie podejmuje decyzji-to nalezy do władcy   monarchia parlamentarna: -władca współdzieli władzę z parlamentem -obecnie król pełni li tylko funkcje reprezentacyjne,realnie rządzi demokratycznie wybrany rząd na czele z premierem -obowiązuje zasada:"Król panuje,ale nie rządzi" -uprawnienia monarchy i parlamentu ściśle reguluje prawo

fix
2017-09-26 01:32:23

Monarchia absolutna to taka gdzie król ma absolutną (całkowitą) władzę. Takie państwa posiadały m.in. silną armię. Monarchia parlamentarna to gdy król "panuje ale nie żądzi", czyli występuje głównie w formie reprezentacyjnej. Np Parlamentaryzm Angielski.

Dodaj swoją odpowiedź