Fizyka
Marta016
2017-09-26 00:06:17
Oblicz energię elektornu na n orbice atomie wodoru i promień tej orbity. n=13 proszę szybko o ODPOWIEDZ. daje NAJJ!!!!!
Odpowiedź
beatrisg
2017-09-26 02:40:25

Energie elektronu na n-tej orbicie można obliczyć ze wzoru: [latex]E_n = frac{E_1}{n^2} [/latex] Promień n -tej orbity wodoru można obliczyć ze wzoru: [latex]r_n = r_1 * n^2[/latex] [latex]E_ 1 = -13,6 eV\r_1 = 5,3*10^{-11} m[/latex] n = 13 [latex]E_{13} = frac{E_1}{13^2} = -0,08 eV\ r_{13} = 5,3*10^{-11} * 13^2 = 8,957*10^{-9} m = 8,957 nm [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź