Historia
szyna117
2017-09-25 22:30:37
jakie były przyczyny wrogości między zsrr a ChRL po 1956. roku
Odpowiedź
SebuśS
2017-09-26 00:05:36

Konflikt radziecko-chiński w latach 60-tych XX w.ARTYKUŁY, HISTORIA NAJNOWSZA | PAWEL BEHRENDT | 16 MARCA 2012 21:47Celem niniejszej pracy jest przedstawienie konfliktu radziecko-chińskiego z lat 60-tych ubiegłego stulecia na tle całokształtu stosunków pomiędzy tymi państwami.Konflikt ten, którego kulminacyjnym momentem były starcia nad Ussuri w 1969 roku, należy do najsłabiej znanych w naszym kraju wątków historii świata po drugiej wojnie światowej. Powszechnej uwadze umyka fakt, że dotyczył nie tylko relacji pomiędzy ZSRR a ChRL, ale wywarł także swoje piętno na cały blok wschodni, losy Azji płd-wsch jak i zimnowojenną politykę USA.Stosunki pomiędzy oboma państwami zaczęły się ochładzać po słynnym odcz

Dodaj swoją odpowiedź