Historia
maarlenciaa15
2017-09-25 20:48:07
Co zawierały artykuły henrykowskie i Pecta Conveta ? Oraz co różniło te dokumenty ? Proszę o niezbyt długą odpowiedź !!!!
Odpowiedź
alamakota416
2017-09-25 21:52:06

Artykuły Henrykowskie-zawierały prawa które każdy król elekt musiał przestrzegać.A dokładniej :Panującemu królowi nie wolno było używać  tytułu władcy dziedzicznego,decydować bez zgody sejmu w sprawach państwowych ,łamać zasad wolnej elekcji ,ograniczać przywilejów szlacheckich. W przypadku gdyby król złamał postanowienia owych artykułów Henrykowskich szlachta  miała prawo wypowiedzieć mu posłuszeństwo. Pacta conventa -to indywidualne zobowiązania króla elekta wobec wybierającej go szlachty   Różnice -artykułów henrykowskich król musiał się wywiązać 

Dodaj swoją odpowiedź