WOS
milan78
2017-09-25 17:29:57
Wypisz trzy źródła prawa międzynarodowego.
Odpowiedź
Gabi505
2017-09-25 23:18:06

1. Uwagi wstępne 2. Umowa międzynarodowa 3. Międzynarodowe prawo zwyczajowe 4. Ogólne zasady prawa 5. Źródła główne nie wymienione w art. 38 statutu MTS (akty IO, akty jednostronne państwa) 6. Pomocnicze środki ustalania norm prawa międzynarodowego (orzecznictwo, doktryna, kodyfikacje, praktyka państw, zasada sprawiedliwości, prawo natury)

Dodaj swoją odpowiedź