Chemia
maładiablica
2017-09-25 16:55:47
Podane wzory substancji chemicznych dopasuj do rodzajów występujących w nich wiązań.Pod każdym numerem wpisz odpowiednie litery. POMOCY PLS 1.wiązanie kowalencyjne. 2.wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. 3.wiązanie jonowe. A.CO₂ B.S8 małe osiem ;D C.NaBr D.H₂O E.CaO F.C1₂ G.NH₃
Odpowiedź
lolita22
2017-09-25 20:08:43

Wiązania kowalencyjne mają związki o wzorach: [latex]CO_2[/latex], [latex]Cl_2[/latex], [latex]S_8[/latex].  Wiązania kowalencyjne spolaryzowane mają związki o wzorach: [latex]H_2O[/latex], [latex]NH_3[/latex].  Wiązania jonowe mają związki o wzorach: [latex]NaBr[/latex], [latex]CaO[/latex]. 

Dodaj swoją odpowiedź