Matematyka
qazin
2017-09-25 15:47:27
1)W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45m³ ziemi,z której usypano kopiec w kształcie stożka o promieniu 3cm.Oblicz wysokość kopca.Zapisz obliczenia.
Odpowiedź
280598
2017-09-25 17:36:01

DANE: V= 45 cm³               r= 3 cm H= ? ROZWIĄZANIE :  V= 1/3π ·r² · H 45 cm³ = 1/3π · 3² ·H  45 cm³ = 9π/3 · H  45 cm³ = 3π · H ║ : 3π 45/ 15π = H H = 15π

Dodaj swoją odpowiedź