Matematyka
andziaok3
2017-09-25 14:39:07
Oblicz !!! a) 1/2*8-14= b) 8-1/2*4= c) -4-1/2*8= d) 1-2/5*5/6= e) (-0,9-0,3):4= f) -0,7+4*0,5= g) 5-3/5:1/5= h) 1/2*0,25-0,5*1/4= i) -2-0,75*0,75= j) (0,7+0,6):0,1= k) -6-4*1/2*1/2= l) (1/2-1/2)*(-6)= 1/2 (jedna druga)itp.- to jest ułamek *-mnożenie :-dzielenie PLISS POMOCY DAJE NAJJ!!!
Odpowiedź
anitka07
2017-09-25 16:08:27

[latex]a). frac{1}{2} *8-14=4-14=-10 [/latex] [latex]b).8- frac{1}{2} *4=8-2=6[/latex] [latex]c).-4- frac{1}{2} *8=-4-4=-8[/latex] [latex]d).1- frac{2}{5} * frac{5}{6} =1- frac{1}{3} = frac{3}{3} - frac{1}{3} = frac{2}{3} [/latex] [latex]e).(-0,9-0,3):4=-1,2:4=-0,3[/latex] [latex]f).-0,7+4*0,5=-0,7+2=1,3[/latex] [latex]g).5- frac{3}{5} : frac{1}{5} =5- frac{3}{5} *5=5-3=2[/latex] [latex]h). frac{1}{2} *0,25-0,5* frac{1}{4} = frac{1}{2} * frac{1}{4} - frac{1}{2} * frac{1}{4} = frac{1}{8} - frac{1}{8} =0[/latex] [latex]i).-2-0,75*0,75=-2- frac{3}{4} * frac{3}{4} =-2- frac{9}{16} =-2 frac{9}{16} [/latex] [latex]j).(0,7+0,6):0,1=1,3:0,1=13[/latex] [latex]k).-6-4 *frac{1}{2} * frac{1}{2} =-6-2* frac{1}{2} =-6-1=-7[/latex] [latex]l).( frac{1}{2} - frac{1}{2} )*(-6)=0*(-6)=0[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź