Matematyka
Dangerous123
2017-09-25 14:04:57
Rozwiąż równania a) (3x-6) ( x-4) (x+6)= b) 2x (-x+1) (x-1) (3x-9)= c) x+5x+3x+15=
Odpowiedź
KoruSska182
2017-09-25 19:30:35

c) =9x+15 B) = -2x^2+2x+2x^2-2x+6x^2-18x=6x^2-18

Dodaj swoją odpowiedź