Fizyka
PYTAJNIK1
2017-09-25 11:34:37
1. Ze szczyta wieży opuszczono kamień. Narysuj wykres przedstawiający zmianę predości w czasie, do chwili jego upadku. 2.Najszybsi biegacze pokonują dystans 100m w ciągu 10s, co odpowiada prędkości.
Odpowiedź
Jedrzej111
2017-09-25 13:21:47

1) narysuj wykres :  pionowa częśc : czas spadania  pozioma cześć : prędkośc   linia wraz ze wzrostem czasu spadania bedzie wzrastała prędkość 2) V = ?     t = 10 s       s= 100 m           V = s/t      V = 100m/10s = 10 m/s = 36 km/h 

Dodaj swoją odpowiedź