Geografia
jaroslaw333
2017-09-25 10:46:47
Zaklasyfikuj wymienione poniżej formy ochrony przyrody do odpowiedniej grupy. park narodowy,pomnik przyrody rezerwat biosfery,użytek ekologiczny,rezerwat przyrody,stanowisko dokumentacyjne,obszar chronionego krajobrazu,park krajobrazowy Formy ochrony przyrody: indywidualne międzynarodowe obszarowe Bardzo proszę o pomoc.
Odpowiedź
siemko11
2017-09-25 16:29:05

Indywidualne: pomnik przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne. Międzynarodowe: rezerwaty biosfery. Obszarowe: parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszar chronionego krajobrazu, park krajobrazowy.

Dodaj swoją odpowiedź