Biologia
mica19
2017-09-25 08:02:47
Zad.1 Oceń prawdziwość zdań 1. Szczepionki rekombinowane zawierają białko mikroorganizmu chorobotwórczego. 2. Szczepionka DNA zapewnia uodpornienie organizmu na kilka chorób jednocześnie. 3. Biofarmaceutyki to białkowe substancje lecznicze produkowane przez organizmy transgeniczne. 4. Przeciwciała monoklonalne mogą być wykorzystywane do zapobiegania odrzuceniu przeszczepu. 5. Komórki macierzyste nie występują w ciele osoby dorosłej. Zad. 2 Przyporządkuj podanym terminom odpowiednie opisy: A. Szczepionka rekombinowana B. Szczepionka DNA C. Biofarmaceutyk D. Komórka macierzysta E. Terapia genowa 1)Białkowa substancja lecznicza produkowana przez organizm zmodyfikowany genetycznie. 2)Metoda leczenia polegająca na modyfikowaniu genomu chorej osoby. 3)Preparat wywołujący reakcję odpornościową, zawierający DNA patogenu wstawiony do wektora, np. plazmidu. 4)Materiał wyjściowy do hodowli tkanek lub narządów, wykorzystywany np. w transplantologii. 5)Preparat wywołujący reakcję odpornościową, zawierający białko patogenu wytworzone w organizmach transgenicznych. 6)Substancja syntetyzowana chemicznie wywołująca reakcję odpornościową.
Odpowiedź
Kasiula789
2017-09-25 12:53:28

zad.1 1.fałsz 2.prawda 3.prawda 4.fałsz 5.fałsz  zad 2. a-5 b-3 c-4 d-1 e-2

Dodaj swoją odpowiedź