Historia
brian07
2017-09-25 04:58:17
Jakie zmiany zaszły w gospodarce i jaki był ich wpływ na polskie społeczeństwo ? Klucz do histori 6 zad 4 str 173 Daje naj ☺❤
Odpowiedź
kinga12311
2017-09-25 06:37:11

- próba kolektywizacji rolnictwa  -system nakazowo-rozdzielczy ( gospodarka, opierająca się na założeniach planów kilkuletnich, określających najważniejsze cele rozwoju państwa.): plan 3-letni,6-letni - wyeliminowano zakłady prywatne ( były państwowe) -rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego co spowodowało spadek bezrobocia ( oficjalnie) , nie oficjalnie panowało bezrobocie ukryte, zmniejszono przeludnienie agrarne,nakaz pracy. liczę na naj ❤❤❤

Dodaj swoją odpowiedź