Matematyka
вагтек
2017-09-25 04:30:57
Zad1 Wiedzac ze sinalfa•cosalfa=1/3 wykaz ze tgalfa/sin*2alfa =3 Zad2 Dany jest trojkat prostokatny o katach alfa i beta.uzasadnij rownosc tgalfa•(sinbeta/sinalfa +tgbeta)=2 Prosze o pomoc !!!
Odpowiedź
smile12
2017-09-25 09:00:52

Zadanie 1: [latex]cfrac{ analpha}{sin^2alpha} = cfrac{sinalpha}{cosalpha} cdot cfrac{1}{sin^2alpha} = cfrac{1}{sinalpha cdot cosalpha} = cfrac{1}{frac{1}{3}} = 3[/latex] Zadanie 2: W trójkącie prostokątnym mamy: [latex]sinalpha = coseta[/latex] [latex]cosalpha = sineta[/latex] Zatem [latex] an alpha cdot left(cfrac{sineta}{sinalpha} + aneta ight) =[/latex] [latex]=cfrac{sinalpha}{cosalpha} cdot cfrac{sineta}{sinalpha} + cfrac{sinalpha}{cosalpha} cdot cfrac{sineta}{coseta} =[/latex] [latex]=cfrac{sinalpha}{cosalpha} cdot cfrac{cosalpha}{sinalpha} + cfrac{sinalpha}{cosalpha} cdot cfrac{cosalpha}{sinalpha}=1+1=2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź