Matematyka
mk4
2017-09-25 03:43:07
Rozłóż na czynniki wielomiany a) x3 + 2x2 b) 6x3 - 54x2 + 18x c) 81x4 - 16x
Odpowiedź
Myferio
2017-09-25 10:10:02

a) x³ + 2x²=x²(x+2) b) 6x³ - 54x² + 18x=6x(x²-9x+3) c) 81x⁴ - 16x=x(81x³-16)

Dodaj swoją odpowiedź