Biologia
grzesio98
2017-09-25 01:53:47
Słowo znaczy ekosystem lasu..... 1.co to jest różnorodność genetyczne? 2co to jest ekosystem?
Odpowiedź
lenio93
2017-09-25 05:43:47

1. Różnorodność genetyczna - wewnątrzgatunkowa - to zróżnicowanie alleli w puli genowej, czyli zbiorze wszystkich genów określonej populacji. Przejawia się ona różnicami w fenotypach osobników. Dzięki dużej różnorodności genetycznej populacja jest bardziej odporna na szkodliwe działanie czynników środowiska i daje większe możliwości rozwoju.  2. Ekosystem - jest to jednostka ekologiczna, na którą składają się biocenoza (wszystkie zamieszkujące dany teren i oddziałujące na siebie populacje) i biotop ( wszystkie elementy, które tworzą na danym terenie środowisko nieożywione)

Dodaj swoją odpowiedź