Matematyka
Kuba12345pS
2017-09-25 01:40:07
Rozwiąż równanie cos²x-[latex] frac{ 2sqrt{2}}{2} [/latex]*cosx=0
Odpowiedź
asienka13113
2017-09-25 06:44:24

[latex]cos^2x- frac{2 sqrt{2} }{2} *cos x=0\\ cos^2x- sqrt{2} *cos x=0\\ cos x=a\\ a^2-sqrt{2}a=0\\ a(a-sqrt{2})=0\\ a=0 vee a=sqrt{2}\\ cos x=0 vee cos x = sqrt{2}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź