Matematyka
Rizzen22
2017-09-25 00:45:27
Pomocy! Niemoge tego rozwiązać! Daje naj! A 8 razy (5/6 - 2/6) = B 14 2/3 - 6 x 2 1/3 = C 4 x (1/8 + 4/8) - 2 x 3/8 = D 5 3/4 - 1/4 x ( 6 2/7 - 3 2/7) =
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-09-25 04:47:45

a) [latex]8cdot(frac{5}{6}-frac{2}{6})=8cdotfrac{3}{6}=frac{8}{1}cdotfrac{3}{6}=frac{24}{6}=4[/latex] b) [latex]14frac{2}{3}-6cdot2frac{1}{3}=frac{44}{3}-frac{6}{1}cdotfrac{7}{3}=frac{44}{3}-frac{42}{3}=frac{2}{3}[/latex] c) [latex]4cdot(frac{1}{8}+frac{4}{8})-2cdotfrac{3}{8}=frac{4}{1}cdotfrac{5}{8}-frac{2}{1}cdotfrac{3}{8}=frac{20}{8}-frac{6}{8}=frac{14}{8}=1frac{6}{8}=1frac{3}{4}[/latex] d) [latex]5frac{3}{4}-frac{1}{4}cdot(6frac{2}{7}-3frac{2}{7})=frac{23}{4}-frac{1}{4}cdot(frac{44}{7}-frac{23}{7})=frac{23}{4}-frac{1}{4}cdotfrac{21}{7}=frac{23}{4}-frac{21}{28}=[/latex] [latex]=frac{23}{4}-frac{3}{4}=frac{20}{4}=5[/latex]

paulinadaw
2017-09-25 04:49:00

 8 razy (5/6 - 2/6) =  8 * 3/6 = 12/3 = 4 B 14 2/3 - 6 x 2 1/3 = 14 2/3 - 6 * 7/3 = 14 2/3 - 14 = 2/3 C 4 x (1/8 + 4/8) - 2 x 3/8 = 4 * 5/8 - 2 * 3/8 = 5/2 - 3/4 =  10/4 - 3/4 = 7/4 = 1 3/4 D 5 3/4 - 1/4 x ( 6 2/7 - 3 2/7) = 5 3/4 - 1/4 * 3 = 5 3/4 - 3/4 = 5

Dodaj swoją odpowiedź