Matematyka
Thomas741
2017-09-24 23:50:47
Napisz wzór funkcji liniowej f(x) o wykresie równoległym do wykresu g(x)=[latex] frac{1}{2}x+2[/latex] i przechodzącym przez punkt A(-3,4).
Odpowiedź
michal1123
2017-09-25 01:48:42

g(x) = 1/2 x + 2 a₁ = 1/2 , b = 2 warunek równoległości prostych a₁ = a₂ f(x) = 1/2 x + b    A = (- 3 , 4) 4 = - 3 * 1/2 + b 4 = - 3/2 + b b = 4 - 3/2 = 4 - 1 1/2 = 2 1/2 f(x) = - 3/2 x + 2 1/2 = - 1,5x + 2,5

Dodaj swoją odpowiedź