Fizyka
karaloina
2017-06-22 01:09:27
Ilość impulsów [latex] I_{p} [/latex] w badanej próbce, zmierzona w czasie jednej minuty równa jest 126. Oblicz a) aktywność próbki oraz b) ilość impulsów [latex] I_{wz} } [/latex] jaką zliczył by detektor w ciągu minuty dla wzorca, jeżeli aktywność wzorca to 4000Bq. Sprawność detektora n wynosi 7%
Odpowiedź
kasiulka1422
2017-06-22 06:15:17

Witaj:) a)Co do aktywności próbki to po prostu ilość impulsów dzielona przez jednostkę czasu. N=126 impulsów t=1min=60s Więc aktywność próbki to: [latex]A=frac{N}{t}\A=frac{126}{60}=2,2Bq[/latex] Bq-jednostka aktywności( becqurel), oznaczający 1Bq=1 rozpad na sekundę. b)Mamy 4000Bq, czyli teoretycznie w ciągu sekundy powinno wykazać 4000impulsów, jednak sprawność wynosi jedynie 7%. [latex]Dane:\A=4000Bq\t=1min=60s\eta=7\%=0,07[/latex] Więc ilość impulsów, który powinien wychwycić detektor: [latex]I_w=A*t*eta\I_w=4000*60*0,07\I_w=16800[/latex] W razie wątpliwości, pisz:)

Dodaj swoją odpowiedź