Historia
wikuuuska
2017-09-24 20:59:57
połącz terminy odpowiednimi wyjaśnieniami piktogramy materiał pisarski otrzymany z skóry zwierzęcej hieroglify znaki pisma obraskowego pergaminy materiał pisarski wykonywany z cibory papierusowej papier powielanie obrazu lub tekstu w dowolnej liczbie egzwmplarzy druk piszemy na nim do dziś
Odpowiedź
Emolek
2017-09-24 23:26:49

druk-powielanie obrazu lub tekstu w dowolnej liczbie egzwmplarzy  pergaminy-materiał pisarski otrzymany z skóry zwierzęcej  hieroglify-znaki pisma obraskowego  piktogrtamy-piszemy na nim do dziś  papier-materiał pisarski wykonywany z cibory papierusowej 

Dodaj swoją odpowiedź