Matematyka
gazek
2017-09-24 20:39:27
Średnia arytmetyczna liczb: 6, 7, 3, 9, 10, x, y jest równa 9. Oblicz x i y, jeśli mediana jest równa 8 i y>x.
Odpowiedź
asika278
2017-09-24 21:48:08

Na podstawie informacji o średniej: [latex]frac{6+7+3+9+10+x+y}{7}=9\ 35+x+y=63\ x+y=28[/latex] Liczb z zbiorze jest 7, w związku z czym mediana odpowiada 4 liczbie w uporządkowanym ciągu; oznacza to, że x=8 i y=20 lub y=8 i x=20. Drugie rozwiązanie jednak odrzucam gdyż istnieje zastrzeżenie, że y>x. Ostatecznie x=8, y=20 pozdrawiam   --------------- "non enim possumus quae vidimus et audivimus non loqui"

Dodaj swoją odpowiedź