Matematyka
saanka93
2017-09-24 15:11:27
Wskaż argument, dla którego funkcja f(x)= x²-4x przyjmuje w przedziale <-4;1> wartość najmniejszą.
Odpowiedź
dawidgalas
2017-09-24 21:01:47

f (x)= x^2-4x f (-4)= 4^2-4*(-4)=16+16= 32 f-3)= 21 f (-2)= 12 f (-1)= 5 f (0)= 0 f (1)= -3 najmniejsza wartośc przyjmuje dla argumentu 1

Dodaj swoją odpowiedź