Matematyka
paulij
2017-09-24 14:44:07
Nauczyciel wstawił uczniowi do dziennika trzy oceny z matematyki: jedynkę, szóstkę i piątkę. Po wpisaniu czwartej oceny mediana ocen ucznia zmniejszyła się o 0,5. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Po wpisaniu czwartej oceny średnia ocen ucznia A. zwiększyła się o 0,5. B. zmniejszyła się o 0,5. C. zmniejszyła się o 1. D. nie zmieniła się.
Odpowiedź
RUFINO
2017-09-24 16:54:36

oceny początkowe: 1,5,6  -> Mediana 5,0 1,4,5,6-> (4+5)/2= 4,5 Miediana zmniejszyła sie o 0,5 Średnia (1+4+5+6)=16 /4 = 4 Odpowiedz C

Dodaj swoją odpowiedź