Matematyka
qba95
2017-09-24 14:03:07
1.Oblicz objętość sześcianu korzystając ze wzoru V=a*a*a a). a=6cm b). a=3cm 2.Ile ścian ma prostopadłościan i jakiego kształtu jest każda z nich? 3.Ile wierzchołków ma sześcian? 4.Oblicz objętośc prostopadłościanu korzystając ze wzoru V=a*b*c a). a=2cm, b=3cm, c=1cm b). a=4cm, b=1cm, c=2cm
Odpowiedź
majcia99
2017-09-24 15:18:18

1. a 216cm^3     b27cm^3 2  6 prostokąt 3. 8 4  a 6cm^3     b 8cm^3

aduusxdd
2017-09-24 15:19:33

1. a) 6³=216cm³ b)3³=27cm³ 2. 4 ściany boczne i dwie ściany w podstawie. Są prostokątami. 3.8 wierzchołków 4. a)2·3·1=6cm³ b)4·1·2=8cm³

Dodaj swoją odpowiedź