Matematyka
AnitaLugowska2213
2017-09-24 13:56:17
1. Do wyrażenia 3x - 4y + 2 dodaj podwójną sumę -2x + 6y - 1, a następnie uprość wyrażenie i dodaj jego wartość liczbową dla x = -1, y = 2 2. Boki prostokąta mają długość 3x + 4, 4x - 1. Zapisz obwód tego prostokąta w postaci sumy algebraicznej. 3. Wykonaj działania: a) -(2x+4) - (-6-3x) - (-7x+1)= b) (2a-3b+3) -2(6a-1) + 4 (2-3b) c) 3(2x-4) -6(2x ^2 + x) + 4x ^2 d) 3y - 2 - (-5+3y) + 2(-1y) 4. Zapisz w postaci iloczynu a) 24xy-16x+8 b) 6ab-20a c) 3/5-4/5x 5. Oblicz wartość liczbową wyrażeń a) 4x^2 3 dla x = 1/3 b) 2xy-1 dla x = 1 y = 4 6. Zapisz wyrażenie: suma liczb 2a i -5 oraz różnica tych liczb.
Odpowiedź
bartek32410
2017-09-24 19:25:09

Zad 1. (3x-4y+2)+2 (-2x+6y-1)= -3x-4y+2-4x+12y-2=-x+8y dla x=-1 y=16 1+16=17 Zad. 2. 2 (3x+4)+2 (4x-1)= 6x+8+8x-2= 14x+6 Zad. 3. a) -(2x+4)-(-6-3x)-(-7x+1)= -2x-4+6+3x+7x-1= 8x+1 b) (2a-3b+3)-2 (6a-1)+4 (2-3b)= 2a-3b+3-12a+2+8-12b=-10a-15b+13 c) 3 (2x-4)-6 (2x^2+x)+4x^2= 6x-12-12x^2-6x+4x^2= -8x^2-12 d) 3y-2-(-5+3y)+2 (-1y)= 3y-2+5-3y-2y= -2y+3 Zad. 4. a) 24xy-16x+8= 8 (3xy-2x+1) b) 6ab-20a= 2a (3b-10) Zad. 5. a) 4x^2+3 x=1/3 4/1*1/6+3= 3[2/3] b) 2xy-1 x=1 y=4 2*1*4-1= 7 Zad. 6. a) suna: 2a-5 b) różnica: 2a+5

Dodaj swoją odpowiedź