Matematyka
anullkaa55
2017-09-24 13:49:27
1)Wyznacz wzór funkcji liniowej f(x)=ax+b, który przechodzi przez punkt P=(6;-4) i jest nachylony do osi OX pod kontem a=30stopni. Pomocy xD
Odpowiedź
irka97
2017-09-24 19:37:23

[latex]f(x) = ax + b, P=(6;-4)\ alpha = 30^{o} \a = tg30^{o} = frac{sqrt{3}}{2}\\za x podstawiamy: 6\za f(x): -4\\-4 = frac{sqrt{3}}{2}cdot 6 + b\\-4 = 3sqrt{3}+b\\b = -3sqrt{3}-4\\f(x) = frac{sqrt{3}}{2}x - 3sqrt{3}-4[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź