Chemia
anett12128
2017-09-24 12:47:57
Zapisz równanie reakcji dysocjacji. Nazwij jony: 5 cząsteczek zasady wapniowej
Odpowiedź
nht5040
2017-09-24 17:26:47

5Ca(OH)2--->5Ca2+ +10OH-                      pięć kationów wapnia i dziesięć anionów wodorotlenowych

Dodaj swoją odpowiedź